Fruitbedrijf Heijnen


In 1955 hebben To Heijnen-Hobus en Wullem Heijnen het toenmalige gemengd bedrijf overgenomen van de ouders van To. Samen hebben ze het bedrijf 30 jaar lang voortgezet en Wullem is in 1970 begonnen met het aanplanten van de eerste appelboomgaard. 

In 1974 kwam Jan Heijnen, de oudste zoon, meewerken in het bedrijf. Hij heeft het samen met zijn vrouw Janet verder opgebouwd. In de begin jaren hadden ze nog een gemengd bedrijf, met appels, peren, varkens, asperges en kerstbomen. Later hebben ze gekozen zich volledig te richten op het fruitbedrijf met boerenwinkel.

In 2012 zijn zoon Ron en schoonzoon Ruud in het bedrijf komen werken. De huisverkoop is uitgebreid tot de huidige grootte en er zijn kersen en pruimen aangeplant.
Ron en Ruud gaan het bedrijf in de toekomst samen voortzetten!

bannerwiezijnwijhuis.jpg